Goede Week in de pastorale zone Dilbeek

Goede Week in de pastorale zone Dilbeek

 

PALMZONDAG 24 maart , begin van de herdenking van een heel bewogen week in het leven van Jezus en van allen die in Hem geloven
Heden “Hosanna”… morgen “Kruisig Hem”. Als een Koning wordt Jezus in Jeruzalem onthaald. De mensen juichen Hem toe met palmtakken in de hand.

 

Palmzondag met processie in de Sint- Gerduskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

WITTE DONDERDAG 28 maart

 

Op de vooravond van zijn lijden deed Jezus ons voor hoe we de ‘dienende liefde’ handen en voeten kunnen geven: Hij waste zijn leerlingen de voeten.
Een symbolisch gebaar dat Petrus blijkbaar niet begreep, en dat ook ons wellicht wat vreemd overkomt.
In het Palestina van Jezus’ tijd was het echter gebruikelijk dat de voeten van de gasten bij hun aankomst werden gewassen. Ze hadden in open sandalen langs stofferige wegen gelopen, en dus was zo’n opfrisbeurt meer dan welkom. Uiteraard was die wasbeurt een taak voor het huispersoneel, zeg maar de slaven.
Maar er is meer… vooraleer aan tafel te gaan, waste iedereen ook zijn handen. Dat was niet alleen een vorm van hygiëne, zoals wij dat kennen, maar ook een spiritueel reinigingsritueel.
Men deed dit ook voordat men de tempel betrad. Het was een vorm van zichzelf zuiveren zodat men voor Gods aanschijn kon verschijnen met een gezuiverd en een opgefrist hart.
Vanavond stellen we een vergelijkbaar gebaar , we willen onze handen wassen in de doopvont want wie in het leven staat krijgt op de duur hoe dan ook vuile handen.
Wel, alvorens aan te schuiven aan de tafel van de Heer reinigen we onze handen en zuiveren ons hart  omdat we bereid zijn om Jezus’ voorbeeld na te volgen en medemensen in liefde te dienen.

 

Na de maaltijd ging Jezus met zijn leerlingen naar de Hof van Olijven om zich voor te bereiden op de lijdensweg naar Golgotha. Ook wij bereiden ons voor en hebben de gelegenheid om even te vertoeven en te bidden bij het Heilig sacrament

 

 

GOEDE VRIJDAG 29 maart

 

Goede vrijdag, dag van inkeer.

Wil willen bidden en ons bezinnen rond het kruis van Christus, de heer, want het valt ons moeilijk op te zien naar het kruis, teken van vernedering en ondergang, teken van lijden en dood. Maar wij willen dit kruis ook huldigen met bloemen want het is teken van verheffing en opstanding, teken van Heil en eeuwige leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAsen

 

 

Het Paaslicht- de Verrezen Heer Jezus wordt feestelijk binnengebracht. De nieuwe paaskaars die bij alle begrafenissen en bij elke doopviering ontstoken is, heeft een centrale plaats deze avond.

 

 

 

 

 

 

De Heer is Verrezen. Ook wij zijn met Hem Verrezen en geroepen tot eeuwig leven in Gods liefde.

 

 

 

Zalig Pasen