Zone Dilbeek

Gevelkapellen

Nadat we de grote en kleine kapellen met beelden van Maria en Jezus – maar ook van heiligen die (vroeger?) druk gesolliciteerd werden om allerlei kwalen te genezen of om onheil af te wenden – hebben besproken, volgen nu pas gemaakte foto’s van gevelnissen, die nog terug te vinden zijn, en lang geleden gemaakte foto’s van gevelnissen, die verdwenen zijn. Het is er dus mee zoals met de kapellen in onze zone.

 

Een gevelkapel is ofwel een kapel in de vorm van een nis ingewerkt in de muur ofwel een kastje aan de gevel van een huis met daarin een crucifix of heiligenbeeld. Het gebruik om gevelkapellen in te werken in het metselwerk is terug te voeren tot bij de Romeinen. Die plaatsten al van alle eeuwen beelden of nissen met beelden voor hun huisgoden of ‘lares’. Door de missioneringgolf in de 7de en 8ste eeuw werden de heidense cultusplaatsen wel behouden, maar het afgodsbeeld werd vervangen door een Mariabeeld of een Christusfiguur of nog een andere heilige.
Gevelkapellen werden om diverse redenen aangebracht. De voornaamste reden was ter bescherming van het erf en zijn bewoners. Andere redenen waren dankbaarheid (genezing, behouden thuiskomst of doorkomen van een pestepidemie), toewijding aan een heilige of de doortocht van een processie. Een andere reden heeft dan te maken met eigendom: in de scheidingsmuur op de scheidingslijn tussen twee eigendommen werd een nis uitgespaard aan de kant van de oprichter van de muur.

 

De gevelkapellen zijn gewoonlijk slechts vanaf de straat te zien: ze staan helemaal op privé-eigendom en dus niet te benaderen. Er zijn er nog waar een beeld instaat, andere staan leeg, nog andere zijn er voor een of andere kabouter of clown, de meeste nissen zijn helemaal verdwenen.

 

 

sint rumoldusstraat schepdaal

 

                                       

oude smidse 37 Dilbeek                                                                             Hof ter puttenlaan,49 Dilbeek

 

binnenkoer Fam. Pappaeert Schepdaal