Zone Dilbeek

eerste communie 2024

Veertien jongens en meisjes uit onze parochiefederatie kwamen op zondag 26 april naar de zondagsviering in de Sint-Ambrosiuskerk. Zij zijn blij, een beetje nerveus, en kijken uit naar wat zij vandaag voor het eerst mogen ontvangen: de communie. Pater Jude, hun ouders, broers en zussen, grootouders, peters en meters, de catechisten en de hele geloofsgemeenschap vieren met hen mee.
Na de intredeprocessie zingen zij het lied ‘Kinderen van de Vader’ en zo mag elk van hen zich voelen: een kind van God.

 

Het evangelie, dat voor deze dag werd uitgekozen, vertelt dat Jezus zichzelf vergelijkt met de goede herder (Johannes 10, 11-18 ). Dat beeld van een goede herder staat centraal tijdens de viering en pater Jude licht het toe.

Een goede herder kent zijn schapen en zij kennen hem. Elkaar kennen, dat doen we ook als mensen. Wanneer we iemand nieuw ontmoeten vragen we eerst naar de naam. Dan kennen we elkaars naam. Maar door samen te spelen, te ruziën, … en misschien zelfs bij elkaar thuis te gaan spelen, samen te eten, … leren we elkaar steeds beter kennen. Dit is waartoe Jezus deze kinderen, en ieder van ons, uitnodigt. Hij kent ons bij onze naam en wil zich graag laten kennen door ons. In de eucharistie, in de wijn en de hosties op het altaar is Hij aanwezig en Hij nodigt ons uit in de kerk, in de zondagsviering, elke keer opnieuw om met Hem te spreken in gebed, zijn woorden te beluisteren en de communie te ontvangen: ‘Neem en eet … Blijf dit doen om mij te gedenken.’

Een goede herder doet nog meer: hij zorgt voor zijn kudde schapen. Hij laat niet één van hen alleen en geeft ze alles wat ze nodig hebben. Dat is wat Jezus doet voor ieder van ons en voor ons allemaal samen. Hij is altijd bij ons en omringt ons met mensen die van ons houden en zorg voor ons dragen. Meer nog … als wij afdwalen en de weg kwijt zijn dan komt Hij ons zoeken. Hij leidt ons op de goede weg. Hij brengt ons samen en maakt ons één met alle mensen die Hem kennen.

Pater Jude vraagt de kinderen hoe ze zich voelen. Ze mogen het luid laten horen. Het mag zelfs een beetje lijken op het geblaat van schaapjes: blij, BLIJ, BLIJ-IJ-IJ!

 

Want … het bijzondere moment van de eerste communie is gekomen. Eén voor één ontvangen ze het ‘Lichaam van Christus’ en na hen de hele kerkgemeenschap.

Na een zending en zegen van pater Jude nemen we afscheid van elkaar met een zegenlied ‘Ga in vrede, ga in liefde, ga in de kracht van onze Heer. Met zijn blijdschap met zijn zegen, ga met God. Tot de volgende keer.’

Dank je wel, ouders en grootouders, peters en meters, familie en vrienden van deze meisjes en jongens om hen te begeleiden tot hier en hen verder te helpen groeien in geloof.

Marleen, catechiste

 

 

Proficiat,

Seppe Bulté, Noémie Cuypers, Ellie-June Demartin, Elise Demeyer, Jon Kola, Andreas Loleke, Dorian Mahop, Annelien Merckx, Brixe Molenaers, James Molenaers,

Sophia Pollet, Tibo Van De Gucht, Viktor Vande Velde, Hélène Vanparijs