Vandaag is 1 januari: een heel nieuw jaar ligt voor ons, spannend en hoopvol tegelijkertijd.
Wat zal 2023 ons brengen? Er zullen zich gebeurtenissen voordoen, die we moeilijk vinden, maar er zullen ook momenten zijn waarop we beseffen gezegende mensen te zijn.

Het zal niet grondig anders zijn dan de voorbije jaren. Zo is het leven.

Is er iets beters denkbaar dan elkaar op deze eerste dag van het nieuwe jaar van harte Gods zegen toe te wensen en dat te doen in de naam van Jezus, de door God gezegende bij uitstek

Moge de Heer u zegenen en u behouden

Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn

Moge de Heer zijn gelaat naar U keren en u vrede schenken.

 

We wensen ieder van u een gezegend jaar