Zone Dilbeek

Beloken Pasen 2018

Op zondag 8 april – Beloken Pasen – stond de eucharistieviering van 11.OO u. in het kader van de dooppastoraal.
Met Lichtmis verwees het sterretje naar het Licht dat wij als gedoopten zijn.
Maar vandaag – hoe kan het ook anders – stond het pas gewijde doopwater op de voorgrond.

De kindjes kwamen zelf hun gekregen flesje vullen met het nieuwe doopwater.

Meneer pastoor gaf hen als tip mee dat ze bij het maken van het kruisteken, eerst hun vingertje wat nat konden maken met dit water en dan pas het kruisteken maken.

In de kerk oefenden we alvast eventjes, dus dat zou moeten lukken thuis!

 

In het evangelie hoorden we het verhaal van de ongelovige Thomas.

Thomas wou absoluut eerst de wonden van Jezus zien, vooraleer te geloven dat Hij verrezen was.

Toen hij de wonden zag zei hij: ‘Mijn Heer en mijn God!’

Met zijn schietgebedje wil hij ons duidelijk maken dat het niet nodig is om eerst te zien en pas daarna te geloven; ’t Is precies net andersom: eerst geloven en dan zien, want wat we niet geloven zien we niet. Het is ermee zoals in de liefde: als we niet geloven dat de ander ons graag ziet, zien we niet wat hij of zij allemaal voor ons doet.
Het beeld van het Heilig Hart toont ons die Christus met zijn wonden. En net zoals de knuffel van de kindjes, de afwezige mama of papa toch nog wat laat aanvoelen, zo kunnen de beelden van Christus, de Heer voor ons ook wat voelbaar en tastbaar maken.
Met deze mooie gedachte “beluiken” we zachtjes de intense Paasdagen en bewaren we de paasvreugde in ons hart.