3 november Broodwijding

3 november Broodwijding

Hondsdolheid is een infectieziekte bij dieren, vooral bij honden, die door beet ook op de mens kan overgebracht worden. De eerste verschijnselen zijn grote prikkelbaarheid, hoofdpijn en onrustige slaap en worden meestal pas waargenomen maanden nadat het slachtoffer is gebeten. Na enkele dagen treden aanvallen van angst en beklemming op, gepaard gaande met een sterke afkeer van alle vloeistoffen door de ondraaglijke krampen van de keelspieren. Onder steeds veelvuldige optredende krampaanvallen volgt binnen de 3 à 4 dagen de dood. Het was Pasteur, de bekende chemicus, die het vaccin tegen hondsdolheid ontdekte.

Vandaag heeft het Hubertusbrood zomin als vroeger een genezende kracht, maar het wil ons zoals vroeger verwijzen naar hét Brood dat wij in iedere eucharistieviering tot ons mogen nemen: het Lichaam van Christus. Dat beschermt ons bij alles wat ons overkomt: wat het ook mogen zijn, we zullen altijd met de Heer verbonden blijven.

Zoals alle jaren wijden wij het Hubertusbrood op 3 november in de kerk van onze pastorale zone waar die dag eucharistie gevierd wordt.

Dit jaar is dat op een zondag en dus zijn er uitzonderlijk twee broodwijdingen, want twee vieringen in twee kerken: om 09.30 u. in de St.-Gertrudiskerk en om 11.00 u. in de St.-Ambrosiuskerk.