Heilige Alena

Heilige Alena

Op zaterdag 18 juni 2022 was er de her-inwijding van de Sint Alenakapel door pastoor Luc Cauwenbergh met deligatie van de Orthodoxe gemeenschap, muzikaal ondersteund door koor en samenzang o.l.v. Ria De Craen.

 

                     

 

 

Enkele foto’s van de viering en receptie met dank aan Mevr. De Bruyn Veerle en Mr. Tiebout Wilfried

 

In 1872, 150 jaar geleden, werd in Dilbeek een kapel gebouwd, toegewijd aan de Heilige Alena. In 1956 was er de opvoering Alenaspel aan de vijver. Jarenlang trok half juni, op het naamfeest van de Heilige Alena, een processie van de Sint-Ambrosiuskerk naar de Alenakapel. Beelden uit 1965 op deze Youtube-link.
In 1979 werd de kapel gerestaureerd door vrijwilligers. In 1987 werden Kapel en dreef definitief beschermd als dorpsgezicht.

Initiatief hiertoe ging uit dan het wijkwerk Groen Treeske dat in 1986 een eigen versie opvoerde van het Alenaspel. In 1988 kreeg de dreef, die uitgeeft op Weerstanderslaan en Kaudenaarde, de naam Alenaborre. Deze rustgevende plek werd verkeersvrij in 2013.

Begin 2021 vestigden enkele vrijwilligers de aandacht op de zorgwekkende toestand van de kapel. Vorig jaar gaf het gemeentebestuur de toelating aan de kerkfabriek van SintAmbrosius om herstellingswerken te laten uitvoeren.
Die werken zijn intussen afgerond. De Sint-Alenakapel ziet er op haar 150ste verjaardag stralend uit. Zelfs de bron is weer aanwezig.

 

 

 

 

Bron aan de achterkant van de kapel. Er is een sleutel om het luik te openen om tot de bron te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Heilige Alena: de legende en wie Alena werkelijk was

Kort samengevat komt de legende hier op neer:

Alena werd geboren in de 7de eeuw. Dat is heel lang geleden (14 eeuwen terug). Toen was Dilbeek helemaal anders dan nu. Er waren nog geen straten en overal was er bos, woud. En in een bos kan het gevaarlijk zijn. Alena was de dochter van de heer van Dilbeek, Levold en zijn vrouw Hildegaart. Levold, die in het oud levensverhaal van onze Heilige, de Koning van Dilbeek wordt genoemd, was een heiden die de christenen vervolgde.
Koning Levold woonde in een kasteel (waar nu de Alenatoren staat) met zijn vrouw Hildegaart en hun enig kind, Alena

Op een dag was koning Levold in het bos op jacht met zijn soldaten erbij want een koning moest soldaten hebben om zich te verdedigen. Ze kwamen een (beetje rare) man tegen die ze niet kenden.
De koning vroeg : “Wat kom jij doen in mijn bos ? Jij mag niet zomaar in mijn bos komen zonder mijn toestemming. Jij komt naar hier om dieren te stropen !”
De man zei bibberend : “Ik was hier een beetje aan het wandelen en aan het bidden.”
De koning riep : “Bidden ? Wat is dat voor iets ? Ben jij van de christenen misschien ?”
De arme man, die echt bang was, vertelde dat hij in Vorst woonde en dat daar een priester was en vroeg aan de koning om ook eens naar Vorst te komen en om ook christen te worden.
Levold ging in op dat verzoek, maar alhoewel de kerkdienst invloed op hem maakte, bleef hij niettemin volharden in zijn heidense leer. Thuis gekomen, tijdens de maaltijd aan tafel, vertelde hij aan zijn vrouw en dochter wat hij gezien had. Alena had goed geluisterd.
Alena dacht : “ Jezus, die wil ik ook wel kennen. Maar mijn papa gaat daar niet mee akkoord zijn. Hoe ga ik die te weten komen ?”
Alena was heel slim en bedacht een plannetje om naar Vorst te kunnen gaan. Overdag kon ze niet gaan want de soldaten van haar ouders zouden haar zeker zien. Dus sloop ze ’s nachts door de bossen van Dilbeek naar Vorst om er zich te laten inwijden in de geheimen van de christelijke godsdienst. In ’t geheim begaf zij zich voortaan iedere nacht naar Vorst maar ze werd tenslotte verraden door de wachters van haar vader, die erg kwaad was en hij gaf het bevel haar gevangen te nemen.

Alena werd dan achtervolgd en ingehaald ter hoogte van de Sint-Alenakapel. Alena wou niet mee terug naar het kasteel en klampte zich vast aan een boomstam. De soldaten trokken aan Alena’s arm maar Alena liet de boomstam niet los. En terwijl zij zich uit verweer vastklampte aan die boomstam, werd haar door de dienaars van haar vader een arm van het lichaam gerukt en stierf ze aan die gruwelijke verwonding. Er kwam een engel van God en die engel nam de arm van Alena mee en plaatste hem op het altaar van de kerk te Vorst, wat de aanleiding was tot het op zoek gaan naar haar lijk. Dit werd spoedig gevonden en plechtig in de kerk van Vorst begraven.
Intussen gebeurden er allerhande mirakelen op het graf van Alena en nadat een van Levolds vrienden, hertog Omundus, het gezicht had teruggekregen door Alena te aanroepen, werd ook koning Levold door de genade geraakt, bekeerde zich en liet zich samen met koningin Hildegaart dopen. Hij gaf zijn bezittingen aan de armen en stichtte de Dilbeekse parochiekerk die toegewijd werd aan de H. Ambrosius. Hij en Hildegaart werden in de kerk zelf begraven.

Inmiddels groeit de verering aan en tal van mirakelen geschieden op Alena’s graf, zodat op Pinksteren van het jaar 1193 haar gebeente door abt Godeschalk van Affligem plechtig wordt verheven. Die verheffing staat gelijk met de heiligverklaring. Sindsdien wordt de heilige Alena vereerd als patrones tegen onder andere oog- en tandziektes.

 

BRON: uittreksel uit ‘Heilige Alena’ – niet gepubliceerde brochure over de Heilige Alena, 10 april 1981
DVD De legende van St-Alena Dilbeek, een reportage van Stephan Huegaerts, juni 2010.

 

 

 Tentoonstelling in de Sint-Ambrosiuskerk.
Tot eind augustus loopt de tentoonstelling over de Heilige Alena bestaande uit panelen met meer uitleg over haar leven en de beleving in Dilbeek.

 

Permanent kan je het tafereel van het verhaal van de heilige Alena nog zien in de Sint-Ambrosiuskerk, rechts vooraan.

 

 

Alena wordt achterhaald; de achtervolgers draaien haar een arm uit.
18e eeuw, houtreliëf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasraam , eerste rechts vooraan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliekschrijn van Alena’s sleutelbeenderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alenawandeling
De bestaande Alenawandeling (4,5 km) voert langs diverse plekken in Dilbeek die verwijzen naar de Alenalegende , is niet bewegwijzerd .De wandelfolder is gratis verkrijgbaar in de kerk, de bib of het gemeentehuis

 

 

Het Alenabrugje (naar het Alena-eiland en de Alenatoren) zal op bepaalde dagen (of op afspraak) geopend worden.

Volgens de legende woonplaats van de Heilige Elena