Betekenis 11 november

Betekenis 11 november

11 november staat voor 3 dingen:
– de herdenking van alle oorlogen in de wereld.
– 11.11.11-campagne
– feest van Sint Maarten, patroonheilige van de Sint Martinuskerk in Sint Martens Bodegem

  • Wapenstilstand

Op 11 november wordt het einde van twee wereldoorlogen herdacht. Er is maar één officiële feestdag in België voor het einde van de twee wereldoorlogen. De datum slaat op de wapenstilstand na de oorlog van 14-18 en de bevrijding van 1945 mag op dezelfde dag in die herdenking delen.

Op 11 november 1918 om 5.00 u. in de ochtend werd de Duitse capitulatie in het wapenstilstandsrijtuig op het westelijk front nabij Rethondes (Compiègne) getekend
door Foch en de Duitse delegatie, maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur ’s ochtends. Tijdens deze laatste 6 uur vielen aan beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was.

Direct na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog kwam er in België een V-dag, op 8 mei (met de V van Victory), maar een officiële feestdag is het nooit geworden, vermoedelijk om
een wildgroei aan vrije dagen te vermijden en mogelijk ook uit consideratie met de oud- strijders van toen en om geen afbreuk te doen aan het officiële huldebetoon aan de helden van de IJzer

 

In elk van de deelgemeenten gaat dit gepaard met een korte ceremonie aan de gedenkstenen met plechtige muziek van een fanfare of muziekensemble. De leden van de verenigingen voor oud-strijders, de raadsleden en de Dilbeekse inwoners worden hierop uitgenodigd.
Na de eucharistieviering van 11 uur in de Sint-Martinuskerk is er een bloemenhulde aan het monument, op het erepark van oud-strijders.

Tegen de buitenmuur van de doopkapel van de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Bodegem vind je een monument voor twee gesneuvelde inwoners van Sint-Martens-Bodegem.

De gedenkplaat werd gerenoveerd voor de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Joris Meert sneuvelde in juni 1914 bij de slag om
Luik. Augustinus Van Der Voorde werd krijgsgevangen genomen in Namen. Hij overleed in oktober 1915 in het krijgsgevangenkamp ‘Altengrabow’ bij Dörnitz (Duitsland) Een graf zal
je hier van beide jongemannen niet vinden. De meeste gesneuvelden werden namelijk begraven op de plek waar ze stierven. Na de oorlog werden sommige lichamen overgebracht
naar hun geboortedorp en daar herbegraven. Maar vaak was dat niet mogelijk. Om de families toch een plek te geven om te rouwen en hun geliefden te herdenken werden monumenten als dit opgericht’ Bron: Dilbeek van Oorlog naar Vrede : Herdenkingsroute WOI 1918-2018

 

  • 11.11.11. actie

In 1970 – vijfentwintig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog – ging op 11 november om 11:00 uur, de eerste 11.11.11-campagne van start. Elk jaar gaan duizenden vrijwilligers in
heel Vlaanderen op pad om geld in te zamelen en campagne te voeren.
11.11.11. streeft naar mondiale rechtvaardigheid: een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen
van de planeet. Het gaat hier niet om noodhulp maar bouwen aan een vooruitgang op lange termijn .

Wil je meer weten over de campagne surf dan naar 11.be

 

  • Feest van Sint Martinus

Martinus van Tours (geboren te Szombathely in Hongarije rond 316 – overleden te Candes in Frankrijk op 8 november 397), veelal Sint Maarten genoemd, was bisschop van de stad Tours
en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Hij is één van de meest geliefde en vereerde heiligen uit de Middeleeuwen, omdat hij een eenvoudig leven bleef leiden ondanks zijn voorname positie. Zijn feestdag valt op 11 november, de dag van zijn begrafenis.

Zijn leven werd beschreven door Sulpicius Severus (363-425 n.Chr.). Zijn opleiding ontving hij in de Italiaanse stad Pavia. Aangezien zijn vader militair was, zou hij al op vijftienjarige leeftijd een militaire loopbaan beginnen. Drie jaar later laat hij zich dopen en weer een paar jaar later stapt hij uit het leger. Vanaf dat moment wordt zijn leven uitsluitend beheerst door de godsdienst.
Er zijn veel legenden over de heilige Martinus. De meest bekende is de volgende:
Het was midden in een winter, die veel strenger was dan gewoonlijk. Vele mensen stierven van de kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn. Martinus was soldaat in het Romeinse
leger. Sinds kort had hij over Christus gehoord en hij was van plan diens voorbeeld na te volgen. Onderweg kwam hij veel mensen tegen die leden onder de strenge kou. Alle kleren
die hij kon missen, gaf hij weg. Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens. Hij had alleen nog maar zijn soldatenmantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen
kleren aanhad. Martinus zag hoe hij de voorbijgangers smeekte om hem te helpen en medelijden met hem te hebben, maar ze liepen hem allemaal voorbij. Martinus begreep dat hij
iets moest doen. Maar wat? Hij had immers alles al weggegeven. Toen trok hij zijn zwaard en sneed zijn mantel middendoor. Hij gaf de bedelaar de ene helft. De rest sloeg hij zelf weer om zijn schouders. Er waren omstanders die Martinus uitlachten, omdat hij er in die halve mantel belachelijk uitzag. Maar anderen schaamden zich, omdat zij veel meer hadden dan die soldaat, en toch de bedelaar niet geholpen hadden. s Nachts had Martinus een droom. Hij zag Christus vóór zich staan, nogal raar gekleed . Christus zei tegen Martinus: ;Bekijk me eens goed. Toen zag Martinus, dat Christus het stuk mantel droeg dat hij aan de bedelaar had gegeven. En hij hoorde Hem tegen de engelen zeggen: ‘Martinus heeft nog maar pas van mij gehoord; maar toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.

Zo blijkt het waar te zijn wat Christus over zichzelf vertelt: ‘Wat je aan de minste van de mensen doet, dat doe je aan Mij!’

[Naar: Jacobus de Voragine ‘Legenda Aurea…’. Vgl. Sulpicius Severus 3]

Bron: www.heiligen.net waar je nog meer kan lezen over zijn leven en de legenden.

 

Wij nodigen u uit op de eucharistieviering van 11 november om 11.00 u. in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Bodegem