1 november

1 en 2 november… Allerheiligen en Allerzielen… dagen van ingetogen bezoek aan het kerkhof vol bontgekleurde chrysanten…

Voor ons, gelovigen, is het ook en vooral een herdenken van “de heiligen ons voorgegaan”: grote namen uit lang vervlogen tijd, maar ook familieleden, vrienden en bekenden die we goed gekend hebben en die ons het geloof hebben voorgeleefd.

De eucharistievieringen zijn op vrijdag 1 november zoals op zondag: 9.30 u. in de Sint-Gertrudiskerk te Sint-Gertrudis- Pede en om 11.00 u. in de Sint-Ambrosiuskerk te Dilbeek

Samen met de familie van alle overledenen van het voorbije jaar van onze pastorale zone en met u allen wensen we in dankbaarheid terug te denken aan hen die ons voorgingen. Daarom nodigen we u uit om samen met familie en vrienden de gebedsviering van Allerheiligen bij te wonen om 15.00 uur in de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Bodegem. Het kruisje met daarop de naam van al onze overledenen uit de pastorale zone, dat bij de uitvaart tijdens de offergang gebruikt werd, wordt tijdens deze viering aan iemand van de familie overhandigd.
In de kerk zullen we samen bidden tot God en zullen we Hem vragen onze dierbare overledenen bij Zich op te nemen.

Op zaterdag 2 november (Allerzielen) is er een eucharistieviering om 18.00u in de Sint Pieterskerk te Itterbeek.