Nieuws van de maand


3 februari, 12.00 u. – 15.00 u. parochiale zalen Sint-Anna, Herdebeekstraat: Eetfeest t.v.v. Pastoral do menor

8 februari, 14.30 u. WZC Koning Albert I, seniorenmis!

14 februari, 14.00 u. Sint-Pietershof, Itterbeek, Adem-Tocht: Broodvermenigvuldiging (hoofdstuk 6 Johannesevangelie

19 februari,19.30 u. Maranathakapel, Sint-Ambrosius: lectio divina: we starten de lezing van Jesaja

25 februari, 20.00 u. Maranathakapel, Sint-Ambrosius: lectorenvorming ter voorbereiding van de vasten

6 maart: Aswoensdag