Catechese voor jong en oud(-er)

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

Een schooljaar begint in september en eindigt in juni, maar … wat doen we met de ‘catechese’?   Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.
Catechese loopt door, een leven lang.
Er is geen aparte voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel, maar we nodigen jou en je gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St.- Gertrudis-Pede te komen    meevieren.

Vanaf september nodigen we je uit om de naam van de kandidaat-eerstecommunicant of vormeling op te geven tijdens een gesprek met een catechist. Dat kan, elke zondag,  na een viering in de kerk.
Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.
We houden af en toe een catechesemoment op zondag om 10.30 u. in de St. -Ambrosiuskerk te Dilbeek. Je kan hierbij aansluiten na de viering in de St. -Gertrudiskerk of voor de viering in de St. -Ambrosiuskerk. Tijdens de advent en de vasten maken we een kijktafel in de kerk en thuis. Soms gaat er een catecheseactiviteit op een andere dag door. Dit alles wordt tijdig medegedeeld tijdens de vieringen en aangekondigd op affiches achteraan in de kerken, in Kerk & Leven en hieronder.

Achteraan in de kerk zijn er:
– voor jonge kinderen een kleurprent en kleurpotloden voorzien. Er ligt een kaars klaar voor de offerande.
– voor lagereschoolkinderen een gebedskaart zodat ze kunnen meebidden.
– voor tieners zangmomenten tijdens de communie, samen met de PLUS.

We hopen dat je na de vieringen thuis met elkaar bespreekt wat je hoorde in de Bijbelverhalen, wat je geraakt heeft en wat dit voor jou betekent.
De kleurprent kan wellicht een aanknopingspunt zijn voor een gesprek met jonge kinderen.

We vragen aan  kinderen en jongeren een ‘plaats’ te maken voor stilte en gebed….. helemaal voor hen en van hen. Zoek een plaatsje waar je het kruisje kan zetten én zien dat je kreeg bij   je doopsel, eerste communie of vormsel, waar je (kinder-)bijbel ligt, of een prachtige natuurfoto  waarin je God ervaart. Het kan  een grote schoendoos zijn, een klein kastje, of een deel van een rek dat je daarvoor voorbehoudt. Maak het ‘klaar’, kleef een mooi papier in de doos of leg een mooi doek in je rek. Hoe je het vorm geeft, hangt van jou af als het maar uitnodigt tot even ‘rust’ nemen, stil worden en luisteren, bidden

 

Onze volgende catechesemomenten:(er komen er nog maar hou deze data reeds vrij)

Vanaf september staan er elke zondag in de beide federatievieringen catechisten ,achteraan in de kerk, voor een kennismakingsgesprek voor ouders en kinderen die in 2020 hun eerste communie of vormsel willen vieren

 •     Kom, zie en… luister en speel !

Eén bijbelverhaal wordt uitgebeeld en verhaald op kinderformaat en we beloven dat het ook voor de ouders een boeiende namiddag wordt.
We verwelkomen kinderen van het 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar, vergezeld van hun ouder(s) om te komen genieten van Godly Play zaterdag 19 oktober 2019 van 14u30 tot 16u30 pastorij
St-Gertrudis-Pede, Isabellastraat 37 . Graag verwittigen voor 15 oktober of je wil deelnemen en met hoeveel kinderen en volwassenen
Schrijf in bij een catechist na de zondagsviering of stuur een e-mail naar catechesedilbeek@hotmail.com

 • vrijdag 15 november Proeven van PLUS voor de kandidaat-vormelingen
 • zondag 24 november Christus Koning
 • Wil je graag een adventskrans maken en iets meer over de betekenis ervan horen? In onze pastorale zone doen we dat samen op zaterdag 30 november van 14.30u tot 16.30u
  in Plushuis, Isabellastraat,37 in Schepdaal
 • Wat breng je mee:
  • – een krans uit stro of takken (liefst met diameter 28 – 30 cm)
  • – wat krantenpapier
  • – een klosje wikkeldraad, ijzeren krammen om het groen mee vast te zetten,
  • – dennen-, sparren- en ander groen uit de tuin
  • – tafelbescherming, kniptang, snoeischaar
  • – eventueel 4 kaarsen en iets om ze vast te zetten op de krans
 • In de kerk lezen we vier zondagen van de Advent dit jaar uit het boek van de profeet Jesaja Elke zondag wordt er een tipje van de sluier opgelicht over de koning die geboren gaat worden. Kom eens luisteren en kijken op zondag 1 december met zegening van onze adventskransen , zondag 8 december, zondag 15 december en zondag 22 december.Op dinsdag 24 december is er de kerstavondviering om 20.00u in de Sint Ambrosiuskerk en op Kerstmis zijn de eucharistievieringen zoals op zondag .

Wil je meer weten over eerdere catechesemomenten ? Klik hier