Catechese voor jong en oud(-er)

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

Een schooljaar begint in september en eindigt in juni, maar … wat doen we met de ‘catechese’?   Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.
Catechese loopt door, een leven lang.
Er is geen aparte voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel, maar we nodigen jou en je gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St.- Gertrudis-Pede te komen    meevieren.

Vanaf september nodigen we je uit om de naam van de kandidaat-eerstecommunicant of vormeling op te geven tijdens een gesprek met een catechist. Dat kan, elke zondag,  na een viering in de kerk.
Je krijgt er alle informatie over de initiatiecatechese in onze pastorale zone.
We houden af en toe een catechesemoment op zondag om 10.30 u. in de St. -Ambrosiuskerk te Dilbeek. Je kan hierbij aansluiten na de viering in de St. -Gertrudiskerk of voor de viering in de St. -Ambrosiuskerk. Tijdens de advent en de vasten maken we een kijktafel in de kerk en thuis. Soms gaat er een catecheseactiviteit op een andere dag door. Dit alles wordt tijdig medegedeeld tijdens de vieringen en aangekondigd op affiches achteraan in de kerken, in Kerk & Leven en hieronder.

Achteraan in de kerk zijn er:
– voor jonge kinderen een kleurprent en kleurpotloden voorzien. Er ligt een kaars klaar voor de offerande.
– voor lagereschoolkinderen een gebedskaart zodat ze kunnen meebidden.
– voor tieners zangmomenten tijdens de communie, samen met de PLUS.

We hopen dat je na de vieringen thuis met elkaar bespreekt wat je hoorde in de Bijbelverhalen, wat je geraakt heeft en wat dit voor jou betekent.
De kleurprent kan wellicht een aanknopingspunt zijn voor een gesprek met jonge kinderen.

We vragen aan  kinderen en jongeren een ‘plaats’ te maken voor stilte en gebed….. helemaal voor hen en van hen. Zoek een plaatsje waar je het kruisje kan zetten én zien dat je kreeg bij   je doopsel, eerste communie of vormsel, waar je (kinder-)bijbel ligt, of een prachtige natuurfoto  waarin je God ervaart. Het kan  een grote schoendoos zijn, een klein kastje, of een deel van een rek dat je daarvoor voorbehoudt. Maak het ‘klaar’, kleef een mooi papier in de doos of leg een mooi doek in je rek. Hoe je het vorm geeft, hangt van jou af als het maar uitnodigt tot even ‘rust’ nemen, stil worden en luisteren, bidden.

  • Beste eerstecommunicant of kandidaatvormeling en ouders, we vinden het fijn dat u voor de eerste Communie of voor het Vormsel gekozen hebt en bij onze geloofsgemeenschap wil aansluiten. Onze pastoor, vergezeld van een catechist, wil u graag ontmoeten tijdens een persoonlijk gesprek. Dit pastorijgesprek kan plaatsvinden op een maandag- of donderdagavond om 18.00 u. of om 18.30 u. We starten op maandag 18 februari. Het gesprek neemt maximaal een halfuur tijd in beslag. De pastorij bevindt zich in Dilbeek achter de Sint-Ambrosiuskerk, net tegenover de ingang van de school Jongslag. Het adres is Marktplein 6 te Dilbeek. U kan een afspraak maken voor dit pastorijgesprek na een viering op zondag. Zoals u wellicht reeds weet, gaan de weekendvieringen door in St-Gertrudis-Pede om 9.30 u. en in Sint-Ambrosius te Dilbeek, om 11.00 u.We hopen u snel te mogen ontmoeten
  • De vasten zetten we in met de aswoensdagviering op woensdag 6 maart om 19.30 u. in de Sint- Ambrosiuskerk te Dilbeek. In deze veertigdagentijd en vooral in de weekendvieringen bereiden we ons voor op het feest van Pasen.
  • Op vrijdagavond 29 maart organiseert de Plus een vastenvoettocht. We leggen geen grote afstand af maar we zijn wel samen onderweg.

Wil je meer weten over eerdere catechesemomenten ? Klik hier