Adem-Tocht

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt …
De bijeenkomsten van Adem-Tocht bieden kansen tot ontmoeting. De leden zoeken er naar de zin en de opdracht van hun leven. Het evangelie is hun inspiratiebron.

 

Adem en leven
Levens- en zinvragen klinken na het pensioen indringender dan ooit.
Hoe beleven 60-plussers het ouder worden?
Hoe geven ze relaties gestalte?
In wie en waarin geloven ze en welke bronnen boren ze aan?
Hoe staan ze als christenen tegenover maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover kerk, tegenover andere culturen en levensbeschouwingen?
Welke keuzes maken ze?
Niet alleen kinderen en kleinkinderen, maar ook hedendaagse debatten confronteren hen vanzelf met de diversiteit in de samenleving.

 

In dialoog
In maandelijkse bijeenkomsten luisteren 60-plussers naar elkaar en delen ze hun zoeken, hun inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging.
Thema’s worden aangereikt in het tweemaandelijkse tijdschrift Adem-Tocht. De leden zelf kunnen daarvoor suggesties doen.

 

Vriendschap
Als mensen elkaar regelmatig ontmoeten en met elkaar spreken over wat in hen omgaat, ontstaat een klimaat van vertrouwen en vriendschap waarin delen en meedelen gemakkelijker wordt.

 

Adem-Tocht Dilbeek komt maandelijks bijeen op de tweede maandag van de maand  van 14.00 u. tot 16.00 u. in Sint-Pietershof, Kerkstraat 61 in Itterbeek.

 

 

Gesprekthema’s 2019

 

September :          De impact van de media op de samenleving

Oktober :               De wijsheidsliteratuur en haar betekenis voor vandaag

November :          Velen zeggen tegenwoordig : ‘Geloven is voorbijgestreefd’

December :          Ons geweten

Januari :                Bidden

Februari :               De broodvermenigvuldiging

Maart :                   Een bekeerling aan het woord

April :                      De man die het kruis draagt

Mei :                       Volksdevotie

Juni :                       Samenleven met islamgelovigen

 

Kringvoorzitter:

Marc Judo

Elzendreef 8, 1700 Dilbeek

judo.weyers@belgacom.net   Tel. 02 466 06 13

 

Contactpersoon:

Louisa van Crombruggen

Ninoofsesteenweg 408, b4 – 1700 Dilbeek

Tel.  02 569 49 14